Every Padel förvärvar Västerås Padel Arena - Every Padel

Every Padel förvärvar Västerås Padel Arena

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) meddelar idag att dotterbolaget Every Padel i Sverige AB (Every Padel) har ingått avtal om att förvärva 100% av aktierna i Västerås Padel Arena AB (VPA). Köpeskillingen uppgår till 7 MSEK vilket erläggs kontant vid tillträde den 1 juli i år. VPA rymmer sex padelbanor och en minibana och omsatte förra året 7,6 MSEK med ett resultat före skatt på 0,4 MSEK. 

Every Padel är en av de ledande aktörerna på den kraftigt växande padelmarknaden och expanderar snabbt i Sverige. Förvärvet av VPA är i linje med bolagets strategi att växa både organiskt och genom förvärv samt erbjuda premium-anläggningar kring padel. En global satsning har även inletts för att lansera produkter och tjänster som sträcker sig bortom utbudet av hallar.

Kommentar från Every Padels styrelseordförande och ESMGs VD Hannes Andersson:
“Förvärvet av VPA stärker Every Padels position ytterligare på den svenska padelmarknaden. Anläggningen håller mycket hög nivå och jag är imponerad av VPAs team och dess operativa chef Marc Sätre som blir en del av vår fortsatta tillväxtresa. Inom kort öppnar ytterligare en Every Padel-anläggning i Västerås och vi ser stora synergier mellan verksamheterna och möjligheten att skapa ett helhetserbjudande för våra kunder både offline och online.”

Kommentar från VPAs grundare Marc Sätre:
“Every Padels koncept är unikt och passar perfekt ihop med det vi byggt upp för Västerås Padel Arena. Våra besökare är mycket lojala och jag ser fram emot att få presentera fler nyheter för dem under Every Padels flagg. Det ska även bli mycket spännande att få vara med på bolagets fortsatta resa mot att bli en ledande padelaktör både nationellt och internationellt.”

Förvärvet i korthet:

– Every Padel är ett av Sveriges största bolag inom den snabbt växande sporten padel. Bolaget bedriver verksamhet genom uthyrning av bantider i egna hallar, försäljning av padelbanor, events, samt försäljning av padelrelaterad utrustning.
– Förvärvet är en del av Every Padels och ESMGs gemensamma strategi att växa till produktområden inom SportsTech och ytterligare växa portföljens slutkundsintäkter. Every Padel har redan idag 30 000 kunder och kommer under 2021 passera 50 000 kunder.
– 2020 omsatte VPA 7,6 MSEK med ett resultat före skatt på 0,4 MSEK.
– Namnbyte på Västerås Padel Arena är planerat till Every Padel, villkorat av sedvanliga godkännanden.
– Every Padel förvärvar VPA för en köpeskilling om 7 miljoner SEK. Köpeskillingen erläggs vid tillträde 1 juli 2021.
– Köpeskillingen kommer att finansieras genom Every Padels tillgängliga likvida medel vid tillträdet.
– Säljare är Samtida Fastigheter AB. I samband med tillträdet tecknas ett nytt 10-årigt hyresavtal med fastighetsägaren (Klövern) vari verksamheten bedrivs.
– ESMG konsoliderar Every Padels verksamhet i sina räkenskaper.