Every Padel förvärvar Padel Panorama - en av världens största padelanläggningar - Every Padel

Every Padel förvärvar Padel Panorama – en av världens största padelanläggningar

Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) meddelar idag att dotterbolaget Every Padel i Sverige AB (Every Padel) har ingått avtal om att förvärva 100% av aktierna i Padel Panorama AB (Padel Panorama). Padelanläggningen är en av världens största inomhusanläggningar och rymmer 23 padelbanor och inom kort öppnas åtta utomhusbanor. Padel Panorama öppnades i Jönköping i december 2020 och har under årets första fem månader haft en omsättning om 7,5 MSEK och ett resultat om 3,4 MSEK. Tillträde sker 1 juli i år. 

Every Padel är en av de ledande aktörerna på den kraftigt växande padelmarknaden och expanderar snabbt i Sverige. Förvärvet av Padel Panorama är i linje med bolagets strategi att växa både organiskt och genom förvärv samt erbjuda premium-anläggningar kring padel. En global satsning har även inletts för att lansera produkter och tjänster som sträcker sig bortom utbudet av hallar.

Kommentar från Every Padels styrelseordförande och ESMGs VD Hannes Andersson:
“Every Padel fortsätter att växa kraftigt både organiskt och genom förvärv och genom förvärvet av Padel Panorama får vi in en anläggning av absolut världsklass i vår portfölj. Varje vecka besöks anläggningen av över 5 000 kunder, som nu får ta del av Every Padels erbjudande både offline och online. Vi stärker även vår position i Jönköpingsregionen som under hösten 2021 kommer att kompletteras med ytterligare två Every Padel-anläggningar och som därmed blir ett nav för Every Padels verksamhet i Sverige.”

Kommentar från Padel Panoramas grundare Kristoffer Göthner:
“Padel Panorama har på kort tid positionerat sig som en av de främsta padelanläggningarna i Sverige och är idag en mötesplats i unik atmosfär. Every Padels koncept kommer att lyfta anläggningen till nya nivåer och jag ser fram emot att se hur våra kunder kommer få ta del av än mer events, utbildningar och alla de kringtjänster som Every Padel erbjuder. Det har varit en fantastiskt rolig tid med Padel Panorama men att se verksamheten ta nästa steg genom Every Padel ska bli mycket spännande, både som före detta ägare och som fortsatt spelare och kund.”

Förvärvet i korthet:
– Every Padel är ett av Sveriges största bolag inom den snabbt växande sporten padel. Bolaget bedriver verksamhet genom uthyrning av bantider i egna hallar, försäljning av padelbanor, events, samt försäljning av padelrelaterad utrustning.

– Förvärvet är en del av Every Padels och ESMGs gemensamma strategi att växa till produktområden inom SportsTech och ytterligare växa portföljens slutkundsintäkter. Every Padel har redan idag 30 000 kunder och kommer under 2021 passera 50 000 kunder.

– Padel Panorama grundades i december 2020. Under perioden januari till maj 2021 omsatte bolaget totalt 7,5 MSEK med ett resultat om 3,4 MSEK. 

– Namnbyte på Padel Panorama är planerat till Every Padel, villkorat av sedvanliga godkännanden. 

– Säljare är Framtidsverket Holding AB. Every Padel förvärvar Padel Panorama för en köpeskilling om 0,6 MSEK som erläggs vid tillträde kontant. I samband med tillträdet tecknas ett nytt 10-årigt hyresavtal med fastighetsägaren vari verksamheten bedrivs.

– ESMG konsoliderar Every Padels verksamhet i sina räkenskaper.

 

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB och ordförande Every Padel i Sverige AB,
tel: +46 70 736  56 25, e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Kristoffer Göthner, grundare Padel Panorama AB, tel: +46 709 699 518
e-mail: kristoffer@garageexperten.com