Padelinriktning på gymnasiet - Every Padel

Padelinriktning på gymnasiet

Every Padel och Celsiusskolan, erbjuder från och med hösten 2023 Nationellt idrottsgymnasium (NIU) i Uppsala. Every Padel i Uppsala har under fyra år bedrivit LIU-padel (lokalt idrottsgymnasium) och har idag sextio elever. Det är en ren glädje att få starta och följa denna utveckling och äntligen se den yngre generationen ta plats på padelbanan.

Länkar om Celsius, boende, idrottsförsäkring

https://celsiusskolan.uppsala.se/

https://uppsalagymnasieboende.se/

https://www.rfsisu.se/Uppland/Viarbetarmed/Idrottochstudier/

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/elitidrottsforsakring/elev-vid-riksidrottsgymnasium-niu

Viktiga datum

  • 15/9 NIU ansökningar öppnar, länk kommer finnas på Celsiusskolans hemsida
  • 1/12 NIU ansökningar stänger
  • 17/11 Uppsala gymnasiemässa för åk9 elever kl 9-19
  • 23/11 Öppet hus Celsiusskolan för elever och föräldrar kl18-20

Kontakt Celsiusskolan: elin.bergblom@rfsisu.se, henrik.gaddefors@rfsisu.se

Kontakt Every Padel: charlotta.aronsson@everypadel.com

Välkommen till oss hösten 2023! ☀️